Publicerad den Lämna en kommentar

Mars – Tänk om…

Tänk om alla produkter vi tillverkade hade en tydlig plan om vad som händer sedan
Tänk om vi liksom jorden utgick från det runda – det cykliska
Tänk om det inte fanns några begränsningar
Tänk om vi kunde tillverka nytt av gammalt och
Tänk om vi tänkte OM redan när vi började tänka
Tänk om vi ALLTID tänkte på… VAD HÄNDER SEDAN?

Skulle vi då få ett mer hållbart samhälle?
Skulle vi då kunna samsas bättre om jordens resurser?
Skulle då mat och produkter tillverkas annorlunda?
Skulle då detta annorlunda ge mindre bieffekter?
Skulle allt vara annorlunda eller hur skulle det då se ut?
Det vi vet idag är vår sanning – Det vi utvecklar och lär idag blir morgondagens sanning.

Detta handlar om textilier och vad vi, Saiboo, gör för att sluta cykeln.

Bomull är en fantastisk produkt, den andas, känns sval när det är varmt och varm när det är kallt. Den har använts i över 5000 år. Skillnaden är att för 5000 år sedan uppskattar forskarna att vi var runt 30 miljoner människor utspridda på vår jord. Idag är vi dryga 7 miljarder som ska dela på denna fantastiska produkt. Så inte konstigt att bomullskonsumtionen börjar ifrågasättas. Knappt hälften av all textilproduktion är bomull. Är det hållbart?

Bomull är en krävande växt. För att få fram 1 kilo bomull krävs, beroende på var i världen den odlas, upp till 28 000 liter vatten, tänk er en pool 4 x 8 meter plus ca 0,5 kg kemikalier för att hålla borta ogräs och skadeinsekter. Av all förbrukad insektskemikalier så går 25% åt till bomullsodlingar. När vi nu förbrukat allt detta och fått fram 1kg bomull så räcker det till ca 6 t-shirt.

I godan tro så fortsätter vi att leva våra liv i konsumtionens tecken. Det kanske inte är rätt recept att endast fokusera på minskad konsumtion då samhället byggts för just att konsumera men tänk då OM? Tänk om vi när vi produktutvecklade tänkte hela vägen och inkluderade – Vad händer sedan?

Tänk om allt gick att återanvända till nya produkter.
Tänk om du som produktutvecklare eller t o m kund är med redan från början och aktivt beslutar vad händer sedan?
Tänk om materialet faktiskt har ett värde efter det att det använts.

När kläderna inte längre är så vackra så hamnar de i soporna, vi kastar runt 50 000 ton/år. Vi i Sverige konsumerar ca 24kg/person. Tänk om vi gjorde precis som med papper, kartong och tomburkar. Måste det behövas en lag?
Tänk om vi istället skapar incitament som gör det så självklart, att vi gör det ändå.
Tänk om människan alltid tänkte cyklliskt, precis som våra liv. Livet är cykliskt, med en början och ett slut och däremellan är allt väldigt cykliskt. Naturen likaså – cyklisk.
Tänk om människans tankebana även utgick från det cykliska istället för det linjära.

Det vi gör, hoppas vi kommer leda till upptäckter som enklare sluter materialcykeln och skapar hjälpmedel för att automatisera en cyklisk produktuvecklingsmetod. Ett arbete som sker tillsammans med flera av landets universitet/högskolor; forskare och studenter samt företag med samma vision och måtto =>

You will never know your limits unless you push yourself to them!

//Åsa Strandberg / Åre

 

Lämna ett svar