Publicerad Lämna en kommentar

Maj – Nya hemsidan äntligen klar – jippi :)

Jag kan inte nog beskriva lättnaden med att äntligen kunna lansera den nya hemsidan. En hemsida som även välkomnar dig som privatkund att handla. En hemsida som erbjuder betalfunktioner som förhoppningsvis ska vara enklaste tänkbara. Valen stod mellan ett väl beprövat betalsystem som Klarna eller några andra mindre etablerade företag. Valet blev Klarna och jag hoppas att ni alla ska bli nöjda, inte bara med Saiboos produkter och tjänster utan även Klarnas sätt att hantera er – mina kunder. Skulle ni vara missnöjda med Klarna vill jag gärna höra det – maila då på info@saiboo.se Ni är för mig otroligt viktiga så nåde den som inte sköter sig på bästa sätt.

Varmt välkomna till nya www.saiboo.se

Publicerad Lämna en kommentar

Januari – Ännu ett år till ända

Så var ännu ett år till ända. Det sägs att tiden går fort när man har roligt och det är väl just så det är – var tog år 2018 vägen? Ett fantastiskt år med mycket av allt förutom att hålla nyhetssidorna uppdaterade. Under hösten lades mycket tid på projektet “Spinn tråden på nytt av återvunnen bomullsfiber”. Ett projekt som tänker rätt och som vi vill säga är ett måste. Kanske skulle vi inte vara så rädda för att sätta krav på producenterna, ett krav på att det som tillverkas är hållbart och således inte medför några risker för att påverka vår miljö och då innefattas allt från vatten, växter, insekter och djur (och ja, människan går under kriteriet djur ;)) För att lära mer om textilier och dess miljöpåverkan följ kunskapssidan tank-om.se

Nu ser vi fram emot ett 2019 där vi inom kort kommer presentera Saiboos två nya medarbetare.

Tills dess, en god januari!

 

Publicerad Lämna en kommentar

November – Förnyat förtroende från Vinnova

Det är med stor glädje och förväntan vi återigen kan berätta att Vinnova beslutat att fortsätta stödja vårt projekt Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber. Helt fantastiskt! Under detta steg 2 inom programmet Utmaningsdriven innovation, fokuserar vi tillsammans med våra partners på vidareutveckling av vår framtagna återvinningsteknik samt konstruktion av en första prototyp.

Motivet för beslutet är bl a:
”Ansökan presenterar ett konkret och väl genomtänkt projektförslag som adresserar en relevant samhällsutmaning. Potentialen med avseende på råvara och marknad, i kombination med en gedigen presenterad kommunikationsplan, bedöms som stor. Ett lyckat resultat bedöms dessutom kunna leda till export och gynna Sverige, både lokalt och globalt.”

Det är nu visionen ska förverkligas och vi ser fram emot att kunna delge er mer under resans gång.

 

Publicerad Lämna en kommentar

Oktober – Kallad till intervju hos Vinnova

Just nu förbereder vi oss inför hearing och intervju hos Vinnova inför vår ansökan till steg 2 inom Utmaningsdriven innovation. Återigen blir vi påminda om varför detta projekt är så viktigt. Med odling av 26 miljoner ton bomull per år och en industri som till 70 % konstbevattnas och dessutom använder 25 % av all världens insektsdödande kemikalier bara för bomullsodlingar, som i sin tur upptar ca 2,5% av all odlad yta – en ekvation som är minst sagt ohållbar. Ett tragiskt bevis på detta är Aralsjön i Centralasien, på gränsen mellan Kazakstan och Uzbekistan, som under tusentals år var den fjärde största insjön i världen. Idag finns bara ca
10 % av sjön kvar, med ökad salthalt och därmed kraftigt reducerat fiskbestånd, samt en av världens högsta barnadödlighet. Allt till följd av överutnyttjade vattentillgångar för bomullsodlingar och kemikalier som förgiftat marken.

Indusfloden, som flyter genom Pakistan, Afghanistan, Indien och Kina, håller på att gå samma öde till mötes. Hela området är beroende av floden för sitt jordbruk och sin försörjning. Men ekosystemet är ur balans med över 85 % av den ursprungliga skogen försvunnen och flera rödlistade arter, däribland Indusdelfinen som minskat med hela 80 %. Och detta för att vi människor konsumerar utan tanke på vad som händer sedan… Att sedan slänga tonvis med kläder och textilier av den gröda som krävt så mycket resurser för att ta fram, kan väl knappast kallas annat än galet. Så med denna rena fakta hoppas vi innerligt att vår idé till lösning att skonsamt återvinna bomull och därmed ta vara på det vi en gång utvunnit ur jorden, kan bidra till att möta denna samhällsutmaning och skapa en hållbar industriell utveckling.

 

Publicerad Lämna en kommentar

September – Inspirerande guldkorn på Åre Sustainability Summit

Härliga hösten är här och för andra halvan av Saiboo, Jenny, innebar det ett besök i Åre för deltagande i hållbarhetskonferensen Åre Sustainability Summit. Årets tema var Bo, Äta och Klä sig och många intressanta talare bjöd på en hel del guldkorn och tankeväckare. Bl a att om man är en liten aktör kan man bara göra skillnad om man är bäst och att bara ha en bra produkt idag inte är tillräckligt, utan vad produkten står för blir allt viktigare för att lyckas på marknaden. Peppande ord som Saiboo tar med sig i sitt dagliga arbete.

Starkast intryck gjorde ändå en man från Cheyenne River i South Dakota, USA – Tiokasin Ghosthorse. Han är en av de mest inflytelserika talespersonerna för Nordamerikas ursprungsbefolkningar och deras rättigheter och utbildar människor i vikten av att leva i harmoni med varandra och med Moder Jord. Hans synsätt var så befriande och inspirerande och något västvärlden verkligen behöver ta efter, t ex att varje dag ägna tid åt att visa tacksamhet till naturen.

Ett hoppfullt steg i rätt riktning är att floden Whanganui på Nya Zeeland i mars i år som första flod i världen fått personstatus med rättigheter som en mänsklig individ! Tack vare urbefolkningen Maoriernas 140 år långa kamp att erkänna floden som en förfader och behandla den som en odelbar helhet, istället för det senaste seklets perspektiv utifrån ägande och förvaltande. Den nya statusen innebär att lagen inte gör skillnad på om någon missbrukar eller skadar floden eller Maoriestammen, för de är en och samma.

Och det är precis det här världen behöver mer av. Det är precis det här vi vill förmedla och önskade att hela mänskligheten utgick ifrån, som en självklar syn på livet, naturen och vår roll på jorden. Att vi är en del av naturen och har samma ursprung, och vi behöver behandla den som en del av vår familj. Och just därför är vi inom Saiboo och Tyg till Tyg så angelägna om att hitta lösningar för återvinning, så att vi kan värna om våra vatten även vid framställning av bomull och övrig textil.

ÅSS_1_red