Slutna Materialcykler

Ny cirkulär loggaVad menar vi egentligen med slutna materialcykler. Det är precis som det låter. Textilier är en enorm miljöbov, faktiskt större än både flyg- och båttrafik tillsammans. För att ta fram 1 kg bomull går det åt upp till 1,5 kg kemikalier och upp till 29 000 liter vatten. Detta kilo bomull räcker till motsvarande 5-6 t-shirts. Till detta ska vi addera alla transporter från fabrik men även hanteringen inom vår disciplin vården. Att sluta materialcykeln innebär att vi tar tillvara på den råvara som antingen blir över i form av spill vid produktionsfasen och/eller när kläder är uttjänta. Målet är att kunna göra likvärdiga eller bättre produkter, så kallad up-cykling, än ursprungsprodukten.

Saiboo har varit initiativtagare till flera projekt för att driva textilbranschen i denna riktning. Vi tilldelades första stödet från Innovativ Kultur 2013 för ”Ny designmetod för slutna materialcykler”. I juni 2015 fick vi vidare stöd från Kulturbryggan för att intensifiera arbetet kring att sluta materialcykeln. Detta innebar en förstärkning av teamet och ny hemsida för enbart miljöarbetet, Tyg till Tyg.

Tack vare stöd från Vinnova, som i oktober 2016 beviljade vår projektansökan för textilåtervinning, har vi nu även arbetat med tekniska lösningar för återvinning. I detta projekt ”Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber” fokuserar vi på att utveckla ny teknik för mekanisk textilåtervinning med avsevärt förbättrad fiberkvalitet än idag. Tillsammans med våra partners Linköpings universitet, Luleå Tekniska Universitet, Västgöta spinneri, Marbäck Tricot med flera har vi en stark tro på att vi kommer att lyckas. Vi ser med intresse och glädje fram emot varthän projektet kommer leda och följ gärna utvecklingen under  Tyg till Tyg.

Låt oss tillsammans göra det möjligt genom att helt enkelt efterfråga vad som är mest skonsamt för miljön. Indirekt är ni som kunder med i projektet. Det är dessutom ni som kommer få första vetskapen och testa de ny fullt ut hållbara arbetskläderna.

logga_Final-version_15.10.01

Lämna ett svar