Återvinna

Miljö_saiboo

Återvinna är en förutsättning och en självklarhet för en hållbar miljö och framtid. Lika självklart är det då att vi återvinner era gamla Saiboo kläder. Tillsammans med samarbetspartner inom både textildesign och recycle sorteras kläderna utifrån dess skick och blir nya textilier och/eller produkter. En ny designmetod håller på att utvecklas och som förhoppningsvis blir en självklarhet och standard inom all textilproduktion.