Publicerad den

Februari – ett år i Covid19-pandemins tecken

Tänk att det gått ca ett år sedan detta virus, Covid-19, skulle sätta skräck i en hel värld. Sverige fick sitt första fall i slutet av januari 2020 och andra fallet en knapp månad senare. Ett år med många utmaningar i sjukvårdens tecken och med störst fokus på äldrevården. Nedstängda vårdavdelningar med äldre som enligt många kom att få betala det största priset för den okunskap virusets framfart orsakat människan. Det har hänt flera gånger förr, virus som överlistar oss och sätter oss i skräck.

Lite kunskap om viruset. Covid-19 tillhör Coranviruset vid namn SARS-CoV-2. Själva Coronaviruset upptäcktes på 1960-talet och delas in i fyra olika subgrupper; alfa, beta, delta och gamma. Vad vi vet idag så är det alfa- och betavirus som orsakar sjukdomar hos oss människor och Covid-19 tillhör då betagruppen. Även om Coronavirus av olika slag funnits i ca 60 år så var nya Covid-19 en ny typ av virus om upptäcktes i Kinesiska Wuhan i december 2019.
Covid klassades ganska snart som en pandemi.

Andra pandemier som drabbat människan är pesten. Det brukar talas om tre sorters pest; böldpest, lungpest och blodpest. Denna pandemi av olika typer av pest har kallats Digerdöden, den svarta döden. Pesten sägs även den ha sitt ursprung från Kina och spreds via handel och råttor och löss som följde med lastfartygen. Det sägs att ca 200 miljoner människor dog av pesten, ca 50% av dåvarande jordens befolkning. Än idag finns inget vaccin för denna bakterie även om antibiotika kan bota sjukdomen för den som drabbas. Det sista utbrottet av pest i Sverige uppges ha skett i början av 1700-talet.

En annan pandemi var Spanska sjukan som utbröt i början av 1900-talet. Pandemin sägs ha fått sitt fotfäste under första världskriget. Under åren 1918-1920 så dog 5% av världens befolkning av Spanska sjukan.

När vi läser ovan förstår vi vilka fantastiska förhållanden vi levt under de senaste seklen. Under 1600-talet uppges antalet människor på jorden vara 600 miljoner och idag ca 7,8 miljarder, dvs ca 13 gånger så många som för 400 år sedan. I början av 1900-talet ca 1,6 miljarder människor.