Publicerad den

November – Förnyat förtroende från Vinnova

Det är med stor glädje och förväntan vi återigen kan berätta att Vinnova beslutat att fortsätta stödja vårt projekt Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber. Helt fantastiskt! Under detta steg 2 inom programmet Utmaningsdriven innovation, fokuserar vi tillsammans med våra partners på vidareutveckling av vår framtagna återvinningsteknik samt konstruktion av en första prototyp.

Motivet för beslutet är bl a:
”Ansökan presenterar ett konkret och väl genomtänkt projektförslag som adresserar en relevant samhällsutmaning. Potentialen med avseende på råvara och marknad, i kombination med en gedigen presenterad kommunikationsplan, bedöms som stor. Ett lyckat resultat bedöms dessutom kunna leda till export och gynna Sverige, både lokalt och globalt.”

Det är nu visionen ska förverkligas och vi ser fram emot att kunna delge er mer under resans gång.