Publicerad den

Oktober – Kallad till intervju hos Vinnova

Just nu förbereder vi oss inför hearing och intervju hos Vinnova inför vår ansökan till steg 2 inom Utmaningsdriven innovation. Återigen blir vi påminda om varför detta projekt är så viktigt. Med odling av 26 miljoner ton bomull per år och en industri som till 70 % konstbevattnas och dessutom använder 25 % av all världens insektsdödande kemikalier bara för bomullsodlingar, som i sin tur upptar ca 2,5% av all odlad yta – en ekvation som är minst sagt ohållbar. Ett tragiskt bevis på detta är Aralsjön i Centralasien, på gränsen mellan Kazakstan och Uzbekistan, som under tusentals år var den fjärde största insjön i världen. Idag finns bara ca
10 % av sjön kvar, med ökad salthalt och därmed kraftigt reducerat fiskbestånd, samt en av världens högsta barnadödlighet. Allt till följd av överutnyttjade vattentillgångar för bomullsodlingar och kemikalier som förgiftat marken.

Indusfloden, som flyter genom Pakistan, Afghanistan, Indien och Kina, håller på att gå samma öde till mötes. Hela området är beroende av floden för sitt jordbruk och sin försörjning. Men ekosystemet är ur balans med över 85 % av den ursprungliga skogen försvunnen och flera rödlistade arter, däribland Indusdelfinen som minskat med hela 80 %. Och detta för att vi människor konsumerar utan tanke på vad som händer sedan… Att sedan slänga tonvis med kläder och textilier av den gröda som krävt så mycket resurser för att ta fram, kan väl knappast kallas annat än galet. Så med denna rena fakta hoppas vi innerligt att vår idé till lösning att skonsamt återvinna bomull och därmed ta vara på det vi en gång utvunnit ur jorden, kan bidra till att möta denna samhällsutmaning och skapa en hållbar industriell utveckling.