Publicerad den Lämna en kommentar

September – Året med nya utmaningar

Saiboos år är till ända och vilket år det blev! En framgångsrik förstudie inom projektet Ny Designmetod för slutna materialcykler och fler nöjda och glada kunder. Vad gäller projektet vill jag rikta ett stort varmt TACK till Karolina Nätterlund, Designcentrum Jämtland samt Jenny Persson, Ekoentreprenörsstudent från Mittuniversitetet Östersund. Tack även Högskolan i Borås, textilhögskolan och Jonas Larsson. Utan ert samarbete hade metodprojektet aldrig nått de resultat det gjorde.

Ett stort TACK även till alla fantastika och positiva kunder, utan er inget Saiboo och inget miljöprojekt för textil återvinning som förhoppningsvis gör en liten miljönytta. Stort tack även till Åsa Björlin som full av energi gav företaget och kundkontakterna en extra krydda.

Med ett nu ”nytt” år framför oss ser vi fram emot både en utveckling av klädsortiement riktat till vård, SPA och hotell samt forskningsprojektet kring Ny Designmetod som nu inleder en genomförandefas i samarbete med, förutom Mittuniversitetet Östersund och Högskolan i Borås, välkomnar vi ny kompetens från KTH, Linköpings universitet. Vad detta i sin tur leder till får framtiden utvisa.

Lämna ett svar