Publicerad den Lämna en kommentar

Juni – Pressmeddelande ”Ny designmetod skapar hållbar textilkonsumtion”

Pressmeddelande från Innovativ Kultur.

Pressmeddelande 2014-06-13

Ny designmetod skapar hållbar textilkonsumtion

Genom att planera materialval tidigt i designprocessen går det att skapa kläder som kan återvinnas till i princip hundra procent. När materialet väljs samtidigt som plagget designas ger det förutsättningar för en hållbar textilåtervinning.
Det har Åsa Strandberg, kläddesigner och vd för Saiboo AB, kommit fram till i en studie tillsammans med Mittuniversitetet i Östersund och Textilhögskolan i Borås. Projektet har finansierats med medel från Innovativ Kultur.

– Vi tror absolut att det är möjligt att ändra i designmetoden för en hållbar utveckling i vår miljö. Problemet i dag är att vi är för kortsiktiga. Vi måste tänka om och fundera mer kring vad som händer med kläderna i nästa steg. Precis som en aluminiumburk kan återanvändas flera gånger borde textilier också kunna återbrukas i mycket större grad än i dag, säger Åsa Strandberg.

Mängden textilier fullständigt exploderar, både i nyproduktion och som avfall. Under 2010 konsumerade vi mer än 15 kilo textilier per person varav minst åtta kilo gick till förbränning(*). Bomullsproduktion kräver i storleksordningen 7 000–29 000 liter vatten per kilo(*) och det går åt minst ett kilo kemikalier(**).

I dag görs materialval sent i processen. Genom att planera materialen redan från början, finns stora miljövinster att göra.

– Sopberget har gjort allt fler uppmärksamma på problemet, och många företag och organisationer arbetar med avfall och restprodukter. Det är bra men det behövs mer. Det krävs nytänkande i början av kedjan, alltså redan när kläderna designas. I dag går det inte att återvinna alla textilier eftersom textilmaterial planlöst blandas i kläderna och därmed är de mycket svårare att ta rätt på. Med planerat materialval skulle mycket mer kunna återanvändas, säger Åsa Strandberg.

Åsa Strandberg vill nu fortsätta att arbeta fram metoder för hur man preparerar materialkompositioner på bästa möjliga sätt ur återvinningssynpunkt. Hon planerar också att ta fram en återvinningsnyckel som skulle kunna användas av bland andra designer och produktutvecklare som en vägledning vid beslut om material.

*Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion. Underlagsrapport till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om nya etappmål. IVL Svenska Miljöinstitutet, november 2013.
**Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder. Swerea IVF AB, 2009.

Åsa Strandberg äger och driver företaget Saiboo AB, i Nacka, som designar, tillverkar och säljer kläder till vård- och servicerelaterade företag. Företaget samlar också in och skapar nytt av gammalt av sina kunders textilier. Åsa Strandberg har sin bakgrund på H&M där hon arbetade i 18 år på inköpsavdelningen, som är företagets hjärta för design och produktutveckling. Under åren har hon arbetat med metodutveckling, som bland annat innefattar designprocessen, inköp och försäljning.

KONTAKT
Karin Johnsson
Kommunikatör Innovativ Kultur
0736-75 63 23
karin.johnsson@innovation-impact.se

KONTAKT TILL PROJEKTET
Åsa Strandberg
VD Saiboo AB
0707-53 05 50
asa.strandberg@saiboo.se

Innovativ Kultur stöder, främjar och stimulerar kulturell och konstnärlig förnyelse och bidra till att Stockholmsregionen växer genom gränsöverskridande samarbeten, inspirerande innovationer och kulturell förnyelse.
Innovativ Kultur drivs av Innovation Impact på uppdrag av kulturnämnden, Stockholms stad i samverkan med Haninge kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun och Stockholms läns Landsting samt Stiftelsen Framtidens Kultur.

Lämna ett svar