Publicerad den Lämna en kommentar

Mars – knäcker vi designnöten?

Mycket fokus har under årets första två månader gått till samarbetsprojektet – Ny DesignMetod för slutna materialcykler. Efter att studenterna nu gjort sina nulägesanalyser går vi in i nästa steg kring förslag på lösningar som kräver både kreativitet och nytänkande, en fas vi ser fram emot med spänning. Förhoppningsvis har vi nya rapporter att lämna redan i april. I juni ska det hela avrapporteras så då bör vi åtminstone kunna berätta om vilka förutsättningar som kommer att krävas för att nå våra mål.

Med största sannolikhet kommer arbetet att fortskrida även efter denna förstudie med nya samarbetspartner och nya utmaningar och då inom fler kompetensområden.

Lämna ett svar