Publicerad den

Juni – Ett år fullt av projekt

Med en övertygelse om att vi, vi människor, kan göra så mycket mer för att leva i balans. En balans som innefattar både oss själva och miljön, den miljö och ekosystem som även denna inkluderar oss människor. Om vi kunde använda vårt sunda förnuft för att känna och förstå denna balans.
– Skulle vi då se vad vårt linjära produktionssamhälle resulterar i?
– Skulle vi då ifrågasätta den snabba konsumtion vi byggt upp baserat på jungfruliga material?
– Skulle vi då förstå att något behöver ändras?
Dessa frågor har länge etsats sig fast i Saiboos arbetet med att sluta mateialcykeln för textil. Ett arbete som tar tid och inte minst engagemang men som känns oerhört meningsfullt inte minst tack vare Er, Saiboos kunder, som har samma vision och önskan att er verksamhet inte ska ge onödigt stora avtryck på miljön.

Tack för ert stöd!