Publicerad den Lämna en kommentar

Juli – Grattis Saiboo, fortsättning följer

Helt otroligt glada är vi, Kulturbryggan beviljade vårt stöd för genomförande av ”Ny designmetod för slutna materialcykler”

”Kulturbryggans kommitté fattade den 16 juni 2015 beslut för Genomförandestöd omgång 7. Vi har glädjen att meddela att ert projekt beviljades stöd.”

Projektet har sökt stöd för att ta fram ”en ny arbetsmetodik som vänder sig till textildesigners där designern i ett tidigt skede av designprocessen ska kunna fatta ett mer aktivt beslut om materialvalet utifrån materialets återvinningsmöjligheter.”

Vi kallar projektet Tyg-till-Tyg och återkommer med rapporter om arbetet.

Lämna ett svar